Prijava

Vaš browser (internet preglednik) _MORA_ imati omogućene "cookies"Pomoć za Vaš browser (internet preglednik) _MORA_ imati omogućene "cookies"
Neki od e-kolegija mogu dopustiti pristup gostima (anonimnim korisnicima)

Ovdje ste prvi put?

Kako biste imali puni pristup e-kolegijima na ovom sustavu, morate stvoriti novi korisnički račun. Svaki od pojedinih e-kolegija može također imati i od vas tražiti "lozinku e-kolegija", koju trebate dobiti od svog nastavnika i koja se unosi samo prilikom prvog prijavljivanja na e-kolegij. Slijedite ove upute:
  1. Ispunite online obrazac Novi korisnički račun unosom osobnih podataka.
  2. Po predaji online obrasca trebala bi vam doći poruka e-pošte na adresu koju ste naveli.
  3. Pažljivo pročitajte poruku e-pošte i kliknite na poveznicu koja se nalazi u njoj.
  4. Vaš korisnički račun će time biti potvrđen i vi ćete se moći prijaviti sustavu.
  5. Potom biste trebali odabrati e-kolegij u radu kojeg želite ili trebate sudjelovati.
  6. Ako vas sustav zatraži "lozinku e-kolegija" - upotrijebite onu koju vam je dao vaš nastavnik na navedenom e-kolegiju.
  7. Nakon unosa ispravne "lozinke e-kolegija" možete pristupiti e-kolegiju (odnosno, od tog trenutka ste upisani na isti). Ubuduće vam za pristup e-kolegiju treba samo vaše korisničko ime i lozinka.